Gezinssport Elewijt

Coördinator

Voor vragen of opmerkingen over onze sportactiviteiten kan je terecht bij:

Annemie Mentens (Badminton)
Vekestraat 76 1982 Elewijt
015/61.00.49.
gsf.elewijt@gmail.com

Karen Deleebeeck, Karina Van de Putte, Tim Smeets (Multimove)
multimove.elewijt@gmail.com

Gezinssport Elewijt is aangesloten bij de federatie Gezinssport Vlaanderen vzw., dochteronderneming van de Gezinsbond.
Rekeningnummer GSF Elewijt: BE22-0013-2138-7247 (enkel voor inschrijvingen sport!)

Badminton

Ben je nog nooit komen spelen en geïnteresseerd?
–> vanaf 20 augustus kunnen vrijgekomen plaatsen ingevuld worden door nieuwe spelers.

Doelgroep: volwassenen, jongeren, gezinnen
Wanneer? Elke zaterdagochtend van 9u tot 10u en/of elke donderdagavond van 18u tot20u
Je kan voor dezelfde prijs de dag kiezen of zelfs 2 maal per week komen!
uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen. (zie speeldagenkalender)

Start: donderdag 6 september 2018
Waar? Gemeentelijke sporthal Eppegem
Wat?
Recreatief badminton. Er wordt geen les gegeven. je kan gewoon vrij badminton spelen.
Badminton van 6 september 2018 tot 29 juni 2019:

__________________________________ lid gezinsbond
incl. verzekering
niet lid
incl. verzekering
Inschrijvingsgeld per deelnemer
vanaf september 2018:
€ 70,00 € 80,00
Inschrijvingsgeld per deelnemer
vanaf januari 2019:
€ 50,00 € 60,00

Multimove

Doelgroep: Kleuters en kinderen lager onderwijs
Wanneer? Elke woensdag (uitz. vakanties en feestdagen)

  • multimove 1 (°2016): 16.00-16.45
  • multimove 2 (°2014-2015): 16.45-17.45 (volzet)
  • multimove 3 (°2011-2013): 18.00-19.00
  • multimove 4 (°2010-2008): 19.00-20.00

Lesdagen: zie kalender

Je kan elke week starten.
Waar? Sportzaal GBS de Regenboog, Molenveld 36, 1982 Elewijt
Wat?
Al spelend/bewegend oefenen we algemene vaardigheden zoals lopen, werpen, springen, klimmen en klauteren. In deze lessen komen we tegemoet aan de bewegingsdrang van de kleuters en werken we aan de ontwikkeling van de lichaamsbeheersing, het ruimtebesef, de auditieve en visuele waarneming, het zelfconcept en het sociaal functioneren.

Voor de kinderen van de lagere school blijven we via spel bovenstaande vaardigheden inoefenen. We doen veel balspelen, spelletjes en recreatieve sporten, zoals new games, circustechnieken, korfbal, badminton, …

Multimove van woensdag 11 september 2019 tot 10 juni 2020:

__________________________________ lid gezinsbond
lesgeld + verzekering
niet lid gezinsbond
lesgeld + verzekering
1ste en 2de deelnemer uit hetzelfde
gezin vanaf september 2019:
€ 70,00 € 80,00
Vanaf 3de deelnemer uit hetzelfde
gezin vanaf september 2019:
€ 40,00 € 50,00
Inschrijvingsgeld vanaf
januari 2020
€ 40,00 € 50,00

Inschrijven

Het inschrijvingsformulier voor  BADMINTON
Het Inschrijvingsformulier voor  MULTIMOVE
invullen en mailen naar

Badminton: gsf.elewijt@gmail.com

Multimove: Multimove.elewijt@gmail.com

Hoe betalen ?

Uitsluitend op rekening BE22 0013 2138 7247 van Gezinssport Elewijt
In de mededeling:

voor multimove: ‘Multimove sept2019’ + naam kind
voor badminton: ‘Badm sept2019’ + naam speler

Aangifte ongeval

Al onze sportende leden zijn tijdens de wekelijkse turn- en zwemlessen verzekerd via de sportongevallenverzekering die Gezinssport Vlaanderen vzw. voor haar leden heeft afgesloten.

Bij een ongeval is het erg belangrijk dat je

  1. onmiddellijk onze sportcoördinator Annemie Mentens op de hoogte stelt van het ongeval (015/610049).
  2. het aangifteformulier (aangifte en geneeskundig getuigschrift) volledig ingevuld door slachtoffer en arts zo snel mogelijk (binnen 8 dagen na het ongeval) opstuurt naar het secretariaat van gezinssport Vlaanderen vzw Troonstraat 125 1050 Brussel.