Gezinssport Elewijt

Coördinator

Voor vragen of opmerkingen over onze sportactiviteiten kan je terecht bij:

multimove.elewijt@gmail.com

Gezinssport Elewijt is aangesloten bij de federatie Gezinssport Vlaanderen vzw., dochteronderneming van de Gezinsbond.
Rekeningnummer GSF Elewijt: BE22-0013-2138-7247 (enkel voor inschrijvingen sport!)

Multimove

Doelgroep: Kleuters en kinderen lager onderwijs

Wanneer?
kleuters: elke zondagnamiddag (uitz. vakanties en feestdagen)

  • multimove 1 (°2018): 14.00-14.45
  • multimove 2 (°2016-2017): 15.00-16.00

lagere school: elke woensdagavond (uitz. vakanties en feestdagen)

  • multimove 3 (°2013-2015): 18.00-19.00
  • multimove 4 (°2012-2010): 19.00-20.00

Lesdagen: zie kalender

Je kan op elk moment van het jaar aansluiten.

Waar? Sportzaal GBS de Regenboog, Molenveld 36, 1982 Elewijt

Wat is Multimove?
Al spelend/bewegend oefenen we algemene vaardigheden zoals lopen, werpen, springen, klimmen en klauteren. In deze lessen komen we tegemoet aan de bewegingsdrang van de kleuters en werken we aan de ontwikkeling van de lichaamsbeheersing, het ruimtebesef, de auditieve en visuele waarneming, het zelfconcept en het sociaal functioneren.

Voor de kinderen van de lagere school blijven we via spel bovenstaande vaardigheden inoefenen. We doen veel balspelen, spelletjes en recreatieve sporten, zoals new games, circustechnieken, korfbal, badminton, …

Start Multimove 3 en 4 (MM3 en MM4): woensdag 15 september 2021
Start Multimove 1 en 2 (MM1 en MM2): zondag 19 september 2021

__________________________________ lid gezinsbond
lesgeld + verzekering
geen lid gezinsbond
lesgeld + verzekering
1ste en 2de deelnemer uit hetzelfde
gezin vanaf september 2021:
€ 70,00 € 80,00
Vanaf 3de deelnemer uit hetzelfde
gezin vanaf september 2021:
€ 40,00 € 50,00
Inschrijvingsgeld vanaf
januari 2022
€ 40,00 € 50,00

Inschrijven

Het Inschrijvingsformulier voor Multimove invullen en mailen naar multimove.elewijt@gmail.com

Hoe betalen ?

Uitsluitend op rekening BE22 0013 2138 7247 van Gezinssport Elewijt met als mededeling ‘Multimove 2021’ + naam kind.

Aangifte ongeval

Al onze sportende leden zijn tijdens de wekelijkse turnlessen verzekerd via de sportongevallenverzekering die Gezinssport Vlaanderen vzw. voor haar leden heeft afgesloten.

Bij een ongeval is het erg belangrijk dat je

  1. onmiddellijk onze sportcoördinator op de hoogte stelt van het ongeval (0498/12.12.62).
  2. het aangifteformulier (aangifte en geneeskundig getuigschrift) volledig ingevuld door slachtoffer en arts zo snel mogelijk (binnen 8 dagen na het ongeval) opstuurt naar het secretariaat van gezinssport Vlaanderen vzw Troonstraat 125 1050 Brussel.